FTWD 508 VR 0306 214 RT

شبکه ی AMC تاریخ رسمی شروع نیم فصل دوم فصل پنجم سریال ترس از مردگان متحرک را اعلام کرد.

طبق اعلام AMC، قسمت نهم فصل پنجم این سریال سه هفته بعد از قسمت هشتم در تاریخ 11 آگوست (21 مرداد) پخش می شود تا تنها دو هفته شاهد پخش این سریال نباشیم.

این کوتاه ترین زمان بین دو نیم فصل سریال های دنیای مردگان متحرک است. پیش از این، سریال ها دست کم دو ماه بین دو نیم فصل به استراحت می رفتند.