بیشتر هواداران سریال بعد از اتفاقی که در قسمت هشتم رخ داد مات و مبهوت به تلویزیون های خود خیره شدند.

 

با توجه به تعطیلات نیم فصل این دسته از هواداران می خواهند بدانند چه مدت طول میکشد که ما بدانیم چه اتفاقی قرار است در ادامه ی فصل هشتم رخ دهد؟

 

در جواب به این هواداران باید گفت که نیم فصل دوم از فصل هشتم روز ۲۵ فوریه (۷ اسفند) با پخش قسمت نهم به شبکه ی AMC باز خواهد گشت.