twd season 9b 1145965

مثل فصل های گذشته، فصل نهم هم به خاطر کریسمس به تعطیلات رفته و قسمت نهم آن هفته ی بعد پخش نمی شود.

قسمت نهم از فصل نهم روز 10 فوریه 2019 (22 بهمن 1397) از شبکه ی AMC پخش خواهد شد.

در نیم فصل دوم ما شاهد رویارویی شخصیت ها با دشمن جدیدشان یعنی نجوا کننده ها خواهیم بود و خواهیم دید که نگان بعد از فرار از زندان الکساندریا چه رویه ای را پیش می گیرد.