FTWD 501 RG 1211 0342 RT

شبکه ی AMC اعلام کرد که فصل پنجم ترس از مردگان متحرک در تاریخ 2 ژوئن 2019 (13 خرداد 1398) شروع به پخش خواهد کرد.

دوایت یکی از شخصیت های سریال اصلی در فصل پنجم این سریال حضور خواهد داشت و بعد از مورگان دومین شخصیتی خواهد بود که از سریال اصلی به ترس از مردگان متحرک آمده.