TWD 1020 JS 1027 4141 RT

طبق اعلام رسمی شبکه ی AMC، فصل پایانی سریال مردگان متحرک که شامل 24 قسمت می باشد از تاریخ 22 آگوست 2021 (1 شهریور 1400) پخش خود را از این شبکه آغاز می کند.