تاریخ شروع فصل هشتم مردگان متحرک مشخص شد.

 

فصل هشتم این سریال از روز ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ / ۱ آبان ۱۳۹۶ پخش خودش رو از شبکه ی AMC آغاز می کند.

 

گفتنی است که قسمت اول فصل هشتم ، صدمین قسمت کل سریال خواهد بود. همچنین فصل هشتم مانند پنج فصل قبلی ، شامل ۱۶ قسمت می باشد.