شبکه AMC هنوز تاریخ دقیقی برای پخش فصل ششم سریال The Walking Dead و فصل اول سریال Fear The Walking Dead اعلام نکرده است.

با این حال شایعات حاکی از شروع سریال Fear The Walking Dead در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۵ دارد.البته این تاریخ هنوز تأیید نشده ولی مطمئنا پخش سریال Fear The Walking Dead باید طوری باشد که تداخلی با فصل ششم سریال The Walking Dead که در پاییز پخش می شود نداشته باشد.

با این حال ۱۲ ژوئن روز جمعه است که روز ایده آلی برای شروع یک سریال نیست.پس این احتمال وجود دارد که Fear The Walking Dead در روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ماه روی آنتن رود.

از Fear The Walking Dead انتظار می رود که شروع پخش ویروس و فروپاشی اولیه جامعه را نشان دهد.

اخبار دیگر حاکی از پخش فصل ششم سریال The Walking Dead در تاریخ ۱۱ اکتبر دارد که این خبر نیز فعلا تأیید نشده اما با توجه به تاریخ شروع فصل های قبلی ، این تاریخ محتمل تر از تاریخ های دیگر به نظر می رسد.