اسکات گیمپل جواب این سوال که بچه ی مگی در فصل هشتم به دنیا میاد یا خبر؟ رو داد…

 

از اسکات گیمپل سوال شد که قبل از پایان فصل هشتم بچه ی مگی به دنیا خواهد آمد؟ او هم اینگونه پاسخ داد :

 

“بچه ی مگی تو فصل هشتم متولد نمیشه ولی هر چیزی ممکنه.”

 

البته باید هم اینگونه باشد ، چون یک جنگ سخت در راه است و مگی نمی تواند با شکم بزرگ شده ی خود در این جنگ شرکت کند. بنابراین در فصل هشتم پرش زمانی آنچنانی نخواهیم داشت.

 

البته باز هم نمی شود به حرف سازنده ها اطمینان کرد چون اگر پرش زمانی نداشته باشیم ، پس موضوع ریش های سفید ریک در تریلر چه می شود؟