در سریال Walking dead دشمنان اصلی شخصیت اصلی یعنی ریک،زامبی ها هستند و در این شکی نیست.ولی همه ی ما این را می دانیم که در بعضی قسمت های سریال،دشمنان انسانی هم وجود داشتند که انصافا خطرناک تر از زامبی ها هم بودند!

حالا می خواهم بدانم که به نظر شما کدام یک از آن انسان های شرور،از همه قدرتمند تر بودند،یا کدام یک از آن ها تحدید جدی تری برای ریک و گروهش بودند؟

به احتمال زیاد شما یکی از این دو را در نظر دارید:

1-فرماندار:انصافا یکی از قدرتمندترین شخصیت های منفی سریال بوده است و در زمان حیاتش مشکلات فراوانی برای گروه ریک بوجود آورد.به نظر من در ابهت و سرسختی هیچکس به پای فرماندار نمی رسد.به این دلیل می گویم سرسخت بود که توانست در دو فصل تمام سریال در مقابل ریک بجنگد و او را به چالش بکشد.جالب است بدانید که بیشتر شخصیت های مثبت سریال بدست همین جناب فرماندار کشته شدند،اگر اشتباه نکنم از زامبی ها هم بیشتر آدم کشت!

 

2-گرت:فرمانده ی گروه آدم خواران در ترمینوس.او و گروهش از گوشت انسان ها تغذیه می کردند،به این صورت که بازماندگان را برای ورود به محلی به نام ترمینوس(ایستگاه پایانی) تشویق می کردند و سپس گوشت آن ها را می خوردند.گرت هم یکی از شخصیت های منفی داستان بود که قصد داشت تمام افراد ریک را بکشد.اما در اخر،ریک با یک عمل حساب شده و زیرکانه،گرت و گروهش را نابود کرد.

 

به راستی کدام یک از این دو شخصیت منفی تر بودند؟