نگان که به کشتن شخصیت های محبوب سریال معروف است ، باعث ترس و وحشت تعدادی از شخصیت های داستان شده است.

 

اما شاید برای شما جالب باشد که این ترس فقط مربوط به داستان نیست و حتی بیرون از سریال نیز تعدادی از بازیگران از جفری دین مورگان می ترسند.

 

جفری دین مورگان در این مورد گفت :

 

“مردم از قبل با نگان مشکل دارن…میدونین…درسته که من این نقش رو بازی میکنم ولی انگار هنوز هم چندتا از بازیگرها و خدمه هستن که متوجه نشدن من کل وقت رو نگان نیستم. چون نگان با شخصیت های خاصی در ارتباطه ، هنوز با تعدادی از بازیگرها کار نکردم و اونا از من میترسن. وقتی میام سر صحنه و از ماشین پیاده میشم من رو می بینن و فورا قایم میشن. منم میگم ‘الان که دوربین روی ما نیست و منم نگان نیستم و قصد ندارم تو رو بکشم’.”