the walking dead michael traynor steven yeun nicolas glenn 1203756

اگرچه سریال مردگان متحرک در سال 2022 به اتمام میرسد، اما دنیای مردگان متحرک همچنان به گسترش خود ادامه خواهد داد. دنیای مردگان متحرک بعد از پایان سریال اصلی شاهد ساخت اسپین آف دیگری تحت عنوان Tales of the Walking Dead (داستان های مردگان متحرک) خواهد بود.

هنوز جزییاتی از این اسپین آف که در هر قسمت داستان مجزایی دارد منتشر نشده است.

این سریال میتواند شامل داستان هایی از شخصیت های گذشته ی هر سه سریال دنیای مردگان متحرک باشد، اما هیجان انگیزتر این است که کشورهای دیگر را در برخورد با آخرالزمان زامبی ها و و نحوه سقوط آن ها را به نمایش بگذارد.