the walking dead ppp tara 1162089

آلانا مسترسون در رابطه با راز PPP و سرنوشتی که هیث به این واسطه با آن رو به رو شده توضیحاتی ارائه داد.

او در این مورد گفت :

“رازها و پاسخ های پشت قضیه ی PPP که به ناپدید شدن هیث مربوط می شود در آینده ای دور توضیح داده خواهند شد. ایده ی تارا اینه که جایی که اون رفته همون جاییه که PPP بهش تعلق داره و هیچکدام از شما قضیه شو نمیفهمید تا وقتی که سریال رو تا آینده ای دور دنبال کنید.”

کوری هاوکینز با زیگر نقش هیث، در فصل هفتم به خاطر بازی در سریال 24 از مردگان متحرک جدا شد، اما پایان داستان او باز ماند تا شاید بعدها توضیح داده شود.