امسال هیجان برای پنل فیر د واکینگ دد از سال پیش خیلی بیشتر است. سال پیش تنها همه می خواستند سر در بیاورند در این سریال با چه چیزی رو به رو هستند اما امسال آنها با شخصیت ها احساس نزدیکی کرده و به آنها علاقه مند شده اند. در کمیک کن سن دیگو برنامه ی ویژه ای برای طرفداران فیر د واکینگ دد ترتیب داده شده است. آنها می توانند در کشتی ای که مانند ابیگیل است گشت زنی کرده و با زامبی ها رو به رو شوند.