بررسی اسنیک پیک نیمه ی دوم فصل هفت سریال واکینگ دد

 

ویدئوی منتشر شده از نیمه ی دوم فصل هفتم شامل تصاویر متعددی می شود که لازم است با نگاهی عمیق تر به بررسی آن بپردازیم.

 

2017 01 07 05 10 42 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

صدای ریک همزمان با آغاز ویدئو پخش شده و او دارد در مورد اتحاد الکساندریا،هیل تاپ و کینگدام برای مبارزه با نگان حرف می زند. در اولین صحنه ریک،توبین و در پس زمینه ی آنها آرون و اریک خیره به دروازه ی الکساندریا به نظر می رسند و اینطور می نماید که منتظر ورود کس یا کسانی هستند.

 

در ادامه آنچه می بینیم صحنه ای از ورود کامیون هایی به الکساندریا است که احتمالا متعلق به ناجیان است اما می توان در نظر گرفت که شاید به گروه دیگری مرتبط باشد.

 

2017 01 07 05 11 53 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

در نمای بعدی  ریک و گروه در حال ترک هیل تاپ هستند که قاعدتا باید در ادامه ی ورودشان به آنجا در قسمت هشتم باشد.

 

2017 01 07 05 12 07 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

 

دو نفر از اعضای کینگدام که یکیشان ریچارد است با اسب در جاده ای قدم گذاشته اند و در صحنه ی بعدی همچنان که صدای ریک به گوش می خورد تصویری از ازیکیل را می بینیم که در حال شنیدن حرف های کسی است، آنچه به نظر می رسد این است که او در حال حاضر به حرف های ریک گوش سپرده است اما ممکن است باز هم در تدوین بازی گوشی شده باشد و چون در صحنه ی بعد ریک و  تعدادی از اعضای گروه در آمفی تئاتر کینگدام بوده و ریک در حال صحبت کردن است اینطور به نظر برسد که صحنه ها در ادامه ی هم هستند.

 

2017 01 07 05 13 31 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

هر چه هست مهم این است که ریک و گروه بالاخره با کینگدام آشنا شده و در حال گفتگو برای مبارزه با نگان هستند. آنچه در تصویر دیده می شود این است که عیسی جلوتر از همه ایستاده و شاید به این خاطر باشد که مانند کمیک او ریک و گروه را به ازیکیل معرفی می کند. قاعدتا آنها حداقل مورگان را هم ملاقات کرده و به این ترتیب از مرگ اعضای گروه و الکساندریا مطلعش نموده اند. شاید کارول را هم دیده باشند اما در این مورد نمی توانیم با قطعیت نظر دهیم چون او جایی خارج از کینگدام اقامت دارد و اگر در راه او را ندیده باشند، بعید است که در کینگدام ببینند.

 

2017 01 07 05 13 48 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

در نمایی که ریک و میشون نشان داده می شوند، به نظر می رسد در کمین هستند اما حالت میشون  این موضوع را رد می کند چرا که برخلاف ریک او ایستاده و قطعا این حالت مناسبی برای مخفی شدن نیست هر چه هست آنها در حال انجام کاری هستند،شاید با گروه تازه وارد درگیر شده اند و یا شاید یک جستجوی ساده باشد. شاید هم قرار است به مبارزه با تعدادی زامبی بپردازند.

 

2017 01 07 05 15 17 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

اما دیالوگی که در این صحنه به گوش ما می خورد این است: ” …we already started this, and we’re gonna win… whatever it takes…”

به نظر می رسد مخاطب صحبت های او ازیکیل باشد اما اگر بخواهیم احتمال دیگری را در نظر بگیریم تنها فرض موجود می تواند گرگوری باشد که البته به نظر نمی رسد ریک برای صحبت با او دوباره خودش را به زحمت بیاندازد. در حال حاضر آنها می توانند به سادگی گرگوری را ساکت کرده و راه خود را پیش بگیرند اما در هر صورت هر احتمالی را می شود در نظر گرفت چرا که هنوز گرگوری رئیس هیل تاپ است.

 

 

در صحنه ی بعد ریک،آرون،میشون و رزیتا را می بینیم که در مکانی ناشناخته هستند. ریک و بقیه با سلاح هایشان آماده باش بوده و نمی دانیم دنبال چه چیزی یا در حال چه کاری هستند.

 

2017 01 07 05 15 52 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

نمای بعدی فردی با لباس اعضای کینگدام در یک طرف و ماشین هایی که متعلق به ناجیان است در طرف دیگر دیده می شوند. احتمالا دوباره معامله ای بین کینگدام و ناجیان قرار است شکل بگیرد.

 

 

2017 01 07 05 16 21 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

 

بنجامین در جنگل به دنبال چیزی است، شاید او در دردسر بزرگی افتاده است که از آن بی خبر است.

 

2017 01 07 05 17 09 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

 

کارل و دریل در تصویر بعدی در ماشینی که با زامبی ها احاطه شده با زامبی ها هستند،شاید دنبال چیزی می گردند،شاید در تله افتاده باشند و شاید در حال انجام ماموریتی هستند.

 

2017 01 07 05 18 01 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

سایمون در الکساندریا به نظر می رسد،اینکه چرا او به الکساندریا آمده و آیا همراه نگان بوده یا تنها نمی دانیم،اما آن طرف ماشینی که سوار است دیوار الکساندریا دیده می شود.

 

2017 01 07 05 18 14 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

صدایی که روی تصویر می شنویم متعلق به ریچارد است که می گوید:” … together we can beat them… we set things right … the time is now…”

احتمال دارد او در حال صحبت با ریک و ازیکیل باشد.

 

ریک در ماشین با سرعت زیاد در حال تعقیب کسی به نظر می رسد و ممکن است هر فردی باشد.

 

2017 01 07 05 18 33 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

مشکلی در معالمه ی ناجیان و کینگدام به وجود آمده آنها اسلحه هایشان را رو به هم گرفته اند،شاید این یکی از جرقه های جنگ یا پذیرش مبارزه علیه ناجیان از طرف کینگدام باشد. شاید کسی در اینجا زخمی یا کشته شود و شاید هیچ  اتفاق خاصی نیافتد،هر چند ما قبلا صحنه ای مشابه داشته ایم و به نظر می رسد باید منتظر چیز متفاوتی در معامله ی این صحنه وجود داشته باشد.

 

2017 01 07 05 18 47 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

دریل در حال کتک زدن  شخصی است که او را نمی شناسیم. این فرد ممکن است از ناجیان،گروه جدیدی که قرار است به سریال بیایند یا هر کس دیگری باشد. مثل اینکه از این پس دریل را زیاد قرار است در حال کتک زدن ببینیم مخصوصا اگر فرد مقابلش غریبه باشد!

 

2017 01 07 05 19 01 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

ریچارد در حال صحبت کردن و ازیکیل کنار او دیده می شود. آیا اینجا کینگدام است؟ به نظر نمی رسد اینطور باشد،شاید این اتاقی در هیل تاپ باشد چرا که معمولا ازیکیل گفتگوهایش را در آمفی تئاتر مخصوصش انجام می دهد نه چنین فضایی.

 

2017 01 07 05 19 29 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

ریک در محاصره ی زامبی ها به نظر می رسد. شاید این همان صحنه ای باشد که کارل و دریل را در ماشینی که زامبی ها دورش را گرفته بودند دیدیم. این واکرها از کجا آمده اند؟ آیا کسی تله ای برای گروه گذاشته؟ اگر آری چه کسی؟ گروه تازه واردی که در قسمت هشتم پایشان به سریال باز شد؟

 

 

در صحنه ی  بعدی ریک به ازیکیل می گوید:” … join us in fighting them  … ”

 

احتمالا منظورش از ما الکساندریا و هیل تاپ است. این یعنی هیل تاپ قبلا مبارزه را به هر نحو پذیرفته است.

 

و این هم زامبی گاوی پشت سر ریک!

 

 

2017 01 07 05 20 10 پروموی قسمت نهم فصل هفتم سریال مردگان متحرک

 

آنچه روشن است در نیمه ی دوم فصل با اتفاقات و ماجراهای زیادی رو به رو هستیم. جنگ با نگان،رویارویی و دفع دشمنان جدید،راضی کردن گروه های دیگر برای جنگ،خطرات گوناگونی که شخصیت ها با آن رو به رو می شوند، دیدار دوباره ی گروه با مورگان و به خصوص کارول و باز هم نگان اما برای دیدن همه چیز باز هم طرفداران واکینگ دد باید صبورانه منتظر باشند!