به واسطه ی دروازه ی جهنم
زمین می لرزد
و شجاعت بیدار می شود
و پس از آن شروع می شود
صبر کن
روح انتقام جویی حکمفرماست
با همه ی خطرات
و پس از آن شروع می شود
و پس از آن شروع می شود
جایی که جهان بهم می خورد
و خون پخش می شود
وقتی که تاریکی سقوط کند
سرنوشت فریاد زند
این نفس زمستان
طعم مرگ می دهد
وقتی که آهن با جسم(گوشت) مواجهه می شود
ما همه اش را خواهیم گرفت
ما همه اش را خواهیم گرفت
ما همه اش را خواهیم گرفت..
و پس از آن شروع می شود

 

متن ترانه ی تریلر با نام ruelle take it all اثر مگی آکفورد است و از اینجا می توانید آن را دانلود نمایید.

بالاخره بعد از چند ماه انتظار تریلر کمیک کن فصل هفت واکینگ دد منتشر شد و عده ای به شدت آن را دوست داشته و بعضی دیگر نسبت به آن انتقادهایی دارند که دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد. در این مطلب سعی داریم به بررسی آنچه در تریلر می بینیم بپردازیم.

 

تریلر با جمله ی نگان آغاز می شود و بعد از آن تصویرهای شمارش او روی شخصیت های مختلف با صحنه هایی از گذشته ی آنها تلفیق شده تا اضطراب مخاطبان را برای فرد قربانی بیشتر کند. این واضح بود که amc به هیچ وجه قصد ندارد از طریق تریلر هویت قربانی را لو دهد و این شیوه ای بود که برای حفظ این موضوع و درگیر کردن احساسات مخاطب با هر شخصیت انتخاب کردند . هر چند عده ای معتقدند که باید تصاویری بهتر از گذشته ی شخصیت ها انتخاب می شد و برای ریک و کارل می توانستند تصاویری از لوری را هم قرار دهند اما به احتمال قوی تعمدی در انتخاب صحنه های میکس شده وجود داشته است که شاید قصد رساندن مفهوم خاصی در مورد هر شخصیت را دارد. اولین فردی که نمایش داده می شود گلن است. او یکی از در خطرترین شخصیت ها به حساب می آید چرا که طبق آنچه که در حال حاضر دیگر کمتر کسی است که خبر نداشته باشد، در کمیک قربانی نگان اوست. بعد از او به ترتیب کارل،دریل،مگی، ساشا،میشون،آبراهام،ساشا،یوجین،آرون و خود ریک هستند.

بعد از این میکس از شخصیت ها تصویر نگان وقتی که قربانی را انتخاب می کند نمایان و بعد لوسیل نشان داده می شود. بلافاصله پس از نمایش لوسیل تصویر مگی و سپس سایر شخصیت ها به سرعت و پشت هم قرار می گیرد این می تواند معنایی داشته باشد؟

 

صحنه ی بعدی مورگان را با افراد جلیقه پوش و اسب سوار که قاعدتا باید اهالی کینگدام باشند نشان داده  شده و آنها در جاده ای که در نمایی از آن ساختمان های بلند دیده می شوند رهسپار هستند. این چیزی نبود که ندانیم، در هر صورت مورگان و کارول در قسمت پایانی فصل ۶ با این افراد همراه شده و بودن مورگان در کنار آنها مساله ی عجیبی نیست.

 

۲۰۱۶-۰۷-۲۴ ۰۱_۲۴_۲۶-The Walking Dead - Season 7 - Comic Con Trailer HD

 

اما این تصویر به نظر می رسد متعلق به گروه ناجیان باشد. لباس های عجیب افراد حاضر در این صحنه شبیه به زندانیان  است و از طرف دیگر ما قبلا زنجیر شدن زامبی ها را دیده بودیم که احتمالا کار ناجیان است اما اینکه هدفشان از این عمل چیست را نمی توانیم حدس بزنیم. *

 

تصویر بعدی دوییت را نشان داده که به نقطه ای نگاه می کند، او ممکن است در مقر نگان یا هر جای دیگری باشد. واضح نیست آنچه در دست دارد چیست اما شاید یکی از کاردستی های چوبی اش باشد. در صحنه ی بعدی هم باز دوییت در حالی که کسی را نشانه گرفته است دیده می شود. اینطور که به نظر می رسد ناجیان همیشه درگیری دارند.

صحنه ی بعد نگان را در حال ضربه زدن به قربانی نشان می دهد. طبق تصاویر موجود در پس زمینه ی او افرادی دیده می شوند که  چهره شان واضح نیست و نمی توانیم بگوییم چه کسانی هستند، افرادی از ناجیان یا گروه ما؟

۲۰۱۶-۰۷-۲۴-۰۰_۲۴_۴۳-The-Walking-Dead---Season-7---Comic-Con-Trailer-HD ۲۰۱۶-۰۷-۲۴-۰۰_۲۶_۵۵-The-Walking-Dead---Season-7---Comic-Con-Trailer-HD

۲۰۱۶-۰۷-۲۴ ۰۰_۳۳_۲۱-The Walking Dead - Season 7 - Comic Con Trailer HD

 

کسی که در سمت راست تصویر دیده می شود موهای بلندی دارد و احتمالا باید زن باشد اما شبیه کدام یک از زنان گروه ماست؟ رزیتا؟ اگر او رزیتا باشد چرا گلن را کنار او نمی بینیم؟ اصلا جایگاه رزیتا در صف مقابل نگان اینچنین نبود. فردی که پشت سر نگان دیده می شود چطور؟ او گلن است؟ آیا هیبتش با گلن سازگاری دارد؟ تصمیم گیری در مورد صحنه ی نشان داده شده واقعا سخت است چرا که ممکن است زوایا برای گمراه کردن مخاطب تغییر کرده باشد و افراد پس زمینه ی نگان اعضای ناجیان باشند نه گروه ما.

 

تصویر بعدی برای طرفداران واکینگ دد حکم تمام شدن زندگی یکی از شخصیت های محبوبشان را دارد و لوسیل را در حالی که خون قربانی از آن می چکد نشان می دهد.

 

۲۰۱۶-۰۷-۲۳ ۰۲_۰۹_۵۵-The Walking Dead - Season 7 - Comic Con Trailer HD_2

 

در لحظه ی بعد کارول را می بینیم که به هوش آمده و زخم هایش به صورت نه چندان پاکیزه ای بسته شده است. احتمالا در این صحنه او در کینگدام یا در راه رسیدن به آن است.

 

اما تصویر جالب بعدی مربوط به ناجیان است که جلوی نگان زانو می زنند و نشان می دهد نگان نه تنها از دیگران و دنیای اطراف بلکه از افراد خودش هم توقع احترام ویژه ای را دارد. البته عامل این رفتار افراد نگان چیزی فراتر از احترام است. آنها بیشتر از هر کسی با بی رحمی نگان آشنا هستند و حسابی از او حساب می برند.

 

صحنه ی بعد شری را می بینیم همان زنی که همراه دوییت وسایل و موتور دریل را دزدید. براساس کمیک دوییت تنها با صورتش تنبیه نمی شود اما فعلا از آنچه در کمیک می گذرد چیزی نمی گوییم تا ببینیم در سریال چه اتفاقی می افتد.

 

باز هم مورگان را می بینیم که به نظر می رسد همچنان در کینگدام است، شاید در حال گفتگو با کسی است یا اینکه با کارول حرفش شده است.

 

در لحظه ی بعد باز هم صحنه ی ضربه زدن به قربانی توسط نگان نمایش داده می شود و بعد اسپنسر که در مورد معامله کردن سخن می گوید. احتمال دارد این زمانی باشد که نگان به همراه ناجیان به الکساندریا می رود. بعد از نمایی که از یک زامبی نمایش داده می شود نگان را کنار اولیویا انباردار الکساندریا می بینیم. به نظر می رسد نگان وارد الکساندریا شده و در حال قدرت نمایی است. شاید چون اولیویا مسئول انبار است نگان او را برای صحبت کردن انتخاب کرده است، شاید هم قصد دارد زنان الکساندریا را عذاب دهد.

 

دوییت در میان جاده ای که پر از اجساد و زامبی های زمین گیر است تصویر دیگری است که در تریلر با آن رو به رو می شویم. چه اتفاقی افتاده و دوییت به کجا نگاه می کند؟

 

درگیری در جاده و تصادف، به نظر می رسد این ماجراها باید مربوط به درگیری ناجیان با دیگران باشد چون هر چه باشد فعلا دور،دور آنهاست.

 

دوباره یکی از افراد جلیقه پوش نمایش داده می شود که باید از کینگدام باشد و بعد درگیری مورگان با زامبی ها. از طرف دیگر دوییت در حال تیراندازی نمایش داده می شود که احتمالا مربوط به همان صحنه های تعقیب گریز جاده ای است.

 

گرازهایی در حال خوردن گوشت هستند، گوشت یک جسد یا زامبی؟ البته چنین تصویری در گذشته ی سریال هم داشتیم. اگر بخاطر داشته باشید در فصل چهار قسمت پنجم سگهایی بالای سر یک زامبی آمده و از او تغذیه می کنند.

 

۲۰۱۶-۰۷-۲۴ ۰۳_۵۶_۰۰-_ VISIT - MICROMKV

 

 

 

درگیری عیسی با زامبی ها یکی دیگر از مواردی است که در تریلر شاهد آن هستیم اما اینکه این اتفاق در کجا رخ می دهد نمی دانیم آیا نگان از اهالی هیل تاپ هم انتقام می گیرد؟

 

در ادامه باز کارول نمایش داده می شود اما او در چه حالی است؟ او باز هم نقش بازی می کند و یا اینبار عقلش را از دست داده است؟ او در جایی مثل سینما قرار دارد. احتمال می رود این مکان در کینگدام باشد. شاید هم واقعا کارول بخاطر چیزی خوشحال است. آیا او در صورت فهمیدن وضعیت الکساندریا به آنجا بازخواهد گشت؟ بعضی طرفداران معتقدند این صجنه به اشتباه در تریلر میکس شده و اصلا مربوط به سربال نیست!

 

دوییت را اینبار در حال عبور از یک کارگاه می بینیم و در صحنه ی بعد، شری بالای پله ها است و به نظر می رسد فردی که او را از پایین می بیند، دوییت باشد.. احتمال دارد این دیدار کاملا مخفیانه باشد و نباید نگان از آن بویی ببرد. ممکن دوییت باز هم نقشه ای برای رهایی از چنگال نگان طراحی کند؟

 

۲۰۱۶-۰۷-۲۴ ۰۰_۳۵_۰۱-The Walking Dead - Season 7 - Comic Con Trailer HD

 

صحنه ی بعدی نگان در حال ضربه زدن به دروازه الکساندریا نشان می دهد. او به وعده اش عمل کرده و در الکساندریا را می کوبد، امیدواریم اهالی عاقلانه برخورد کرده و به موقع در را برایش باز کنند!

 

۲۰۱۶-۰۷-۲۴ ۰۰_۳۵_۲۵-The Walking Dead - Season 7 - Comic Con Trailer HD

 

اما بالاخره یکی از شخصیت های مورد علاقه ی طرفداران واکینگ دد یعنی ازکیل معرفی می شود. وضعیت در کینگدام خیلی خوب به نظر می رسد و کارول و مورگان در حال گشت زنی هستند. صحنه های متعدد از ازکیل،اهالی کینگدام و ناجیان بخش های دیگری از تریلر را پر کرده اند و در صحنه ای هم گرگوری را پشت پنجره می بینیم. او شاهد چه چیزی است؟ درگیری در هیل تاپ؟ مثلا همان مبارزه ای که عیسی در حال انجامش است؟

 

۲۰۱۶-۰۷-۲۴-۰۴_۲۲_۳۹-[۲_۲]-The-Walking-Dead---Season-7---Comic-Con-Trailer-HD

 

پس از ازکیل نوبت به معرفی شیوا ببر اوست. باید گفت که شیوا نیز یکی از شخصیت های مورد علاقه ی طرفداران کمیک واکینگ دد محسوب شده و مدت ها انتظار ورودش را می کشیدند. حضور یک ببر در دنیای پر از زامبی باید خیلی جذاب باشد.

 

۲۰۱۶-۰۷-۲۴ ۰۴_۲۶_۵۱-[۲_۲] The Walking Dead - Season 7 - Comic Con Trailer HD

 

در انتهای تیزر با ماجرای پیرامون تارا و هیث مواجهه هستیم که ممکن است یک اپیزود را به خود  اختصاص دهد. معلوم نیست آنها در کدام سو در حال گشت زنی هستند و آیا با ناجیان رو به می شوند یا گروه دیگری بهشان حمله می کند. آنچه که مشخص است آنها نیز در جستجوی خارج از شهر خود با خطرات زیادی رو به رو هستند.

 

به طور کلی آنچه در فصل هفتم به خصوص نیمه ی اول آن شاهد خواهیم بود، آغاز یک ماجرای جدید و ورود به دنیای وسیع تر است. دروازه ی این ورود کشته شدن یکی از شخصیت های گروه است و بعد از اینکه مشخص شود چه کسی از آنها را از دست داده ایم، طبق گفته ی عوامل و همه ی چیزهایی که می دانیم، سریال وارد فضای تازه ای خواهد شد. نگان دشمن قدرتمندی است که به سادگی نمی توان او را کنار زد و مدتی بر گروه ما و الکساندریا ریاست خواهد کرد، او سعی می کند تا می تواند گروه ریک و به خصوص در صورت زنده ماندن خود او را تحقیر کند چرا که از این کار لذت می برد. به نوعی می توان گفت قدرت حداقل تا مدتی از دست گروه ما خارج است و این خود یک تحول بزرگ در سریال محسوب می شود اما بالاخره هر دشمنی ضعفی دارد و هر چقدر هم طول بکشد، این مساله او را زمین می زند. پس در این فصل با قدرتمنمایی ناجیان و شاید ضعف هایشان رو به رو می شویم. نحوه ی کنار آمدن گروه با از دست دادن یکی از اعضا جلوی چشمانشان موضوع دیگری است که حداقل بخش کوتاهی از فصل را به خود اختصاص می دهد. البته این تنها چیزی نیست که باید آن را تحمل کنند، بلکه حسی که از عدم توانایی خودشان برای گرفتن انتقام عضو از دست رفته ی گروه دارند از جمله سختی های دیگر گروه در فصل هفتم است. از طرف دیگر ورود کارول و مورگان به کینگدام دنیای پیرامون شخصیت های ما را وسیع تر کرده و با مسائل جدیدی رو به شان می کند. معرفی کینگدام و ازکیل، شناخت توانایی و قدرت های آنان  و اینکه آیا حاضر خواهد بود به الکساندریا کمک کنند یا خیر از جمله مواردی است که برای فصل هفتم می توان انتظارش را کشید. ممکن است حتی کارول و مورگان هم تصمیم بگیرند در کینگدام بمانند و به الکساندریا برنگردند اما نمی توان انتظار داشت چنین چیزی میسر شود چرا که دیر یا زود کینگدام هم با ناجیان برخورد کرده و باید دید که توانایی مقابله با آنان را دارد یا خیر.

 

آیا الکساندریا با کمک کینگدام می تواند بر نگان غلبه کند؟ آیا ازکیل حاضر است بی هیچ توقعی به آنها کمک کند یا او هم در صورت اینکه گروه ریک در خدمتش در بیایند حاضر به این عمل می شود؟ مورگان و کارول چه کاری خواهند کرد؟ ممکن است آنها چندین قسمت در ازکیل باشند بدون آنکه بدانند در الکساندریا و برای گروه چه اتفاقاتی افتاده است. آنها کی از ماجرا مطلع شده و چه کاری می کنند؟ هیل تاپ چطور؟ عیسی و اهالی آنجا در مقابل وقایع اتفاق افتاده چه خواهند کرد؟ آیا اصلا نگان اجازه می دهد پناهگاه هیل تاپ روی زمین باقی بماند؟

 

فصل هفتم احتمالا شامل همه ی این موارد می شود اما باید برای تماشای آن تا ۲۳ اکتبر انتظار کشید.

 

 

 

*عنوان متن برگرفته شده از موسیقی استفاده شده در تریلر است و به این دلیل که کشته شدن یکی از اعضای گروه دنیای جدیدی را رو در روی آنان می گشاید از این تعبیر برای عنوان استفاده شد.

 

*اسپویل:لباس این افراد مشابه لباس دریل در تصاویر اسپویلی فصل هفت است.