عایشه تایلر مجری یکی از برنامه های شبکه های تلویزیونی با جفری دین مورگان در مورد نگان صحبت کوتاهی داشته است.

 

در این برنامه تلویزیونی عایشه تایلر فرصت کوتاهی رو به دین مورگان داد که در مورد نقشش (نگان) صحبتی داشته باشد.

 

هیجان دین مورگان از سوال عایشه تایلر رو میشه از قیافه ی کاملا خندان و سرخش فهمید.این نشان می دهد که دین مورگان از نقشی که بر عهده گرفته کاملا راضی است.

 

صحبت های جفری دین مورگان :

 

فقط بهم گفته بودن که قراره یه نقش منفی رو بازی کنم ، ولی خودم میدونستم که اون نقش قراره نگان باشه.

 

وقتی ازش سوال شد که آیا تا الان ملاقاتی با لوسیل داشته؟ پاسخ داد آره ، و خنده ی بلندی کرد و چهره ش از قبل سرخ تر شد.

 

دانلود ویدیو