the walking dead season 3 vincent ward oscar 1216350

وینسنت وارد اذعان کرد که وقتی در فصل سوم برای بازی در نقش اسکار وارد سریال شده هیچ سرنخی در رابطه با موضوع سریال نداشته است. اسکار یکی از زندانی های زندان در فصل سوم بود که توسط ریک گرایمز و باقی بازمانده ها پیدا شدند.

این بازیگر در رابطه با ورودش به سریال گفت :

“من اصلا نمیدونستم مردگان متحرک چی بود. هیچ سرنخی نداشتم. من فقط مثل یه آرمون (بازیگری) بهش نگاه کردم مثل هر آزمون دیگه ای. من رفتم اونجا و آزمون دادم و بهم گفتن توی سریال مردگان متحرک قبول شدی. مدیر برنامه هام هیجان زده بود ولی من گفتم ‘خیلی خب، ولی مردگان متحرک چیه؟’ اونا هم گفتن در مورد گروهی از آدم ها یا همچین چیزیه. منم گفتم ‘اصلا کی این سریال رو نگاه میکنه؟’ بعدش فهمیدم که همه نگاهش میکردن. اصلا نمیدونستم سریال در مورد چیه و وقتیس دیدمش با خود گفتم ‘این دیگه چیه؟'”