ترس از مردگان متحرک همچنان در حال جذب بازیگر برای فصل چهارم خود است و این بار نوبت به جذب یکی از بازیگران سریال ومپایر دایریز رسید.

 

اوان گمبل در فصل چهارم این سریال حضور خواهد داشت.

 

او نقش شخصیتی به نام انیس را بازی خواهد کرد. گفته می شود شخصیت او مانند شخصیت تروی در فصل سوم است.

 

این بازیگر در چندین قسمت از سریال ومپایر دایریز نیز حضور پیدا کرده بود.