بازیگر سریال های The Wire و Teen Wolf یعنی Seth Gilliam در فصل آینده ی سریال The Walking Dead بازی خواهد کرد. در ادامه ی مطلب اطلاعات بیشتری درباره ی این موضوع قرار داده شده.
مشخصات کاراکتری که او بازی خواهد کرد هنوز مشخص نشده است و هم چنان به صورت محرمانه است.
البته این حدس زده می شود که او در نقش Gabriel Stokes در این سریال ظاهر شود، او یک کشیش است که در کتاب های کامیک این سریال دیده شده است.
باید منتظر ماند و دید که AMC چه صحبتی درباره ی این موضوع خواهد کرد و باید منتشر اطلاعات تکمیلی ماند.