بازیگران فیر به این سوال که بین اش ویلیامز و ریک گرایمز کدام یک پیروز می شوند پاسخ داده و همه ی آنها ریک گرایمز را انتخاب می کنند. در ادامه می توانید ویدئو را مشاهده و دانلود نمایید.

 

دانلود