negan kill site 1157906

در قسمت نهم فصل نهم، ما دوباره مکان مرگ آبراهام و گلن را مشاهده کردیم.

بعد از فرار از زندان الکساندریا، نگان به سمت پناهگاه راه افتاد و دنبال جایی میگشت که بتواند آن را “خانه” صدا کند، اما به جز یک کت چرمی، یک لوله و تعدادی سگ که او را تعقیب می کردند چیزی پیدا نکرد.

اما در این بین او یک سفر کوتاه به جایی که آبراهام و گلن را کشته بود داشت.

گرگ نیکترو کارگردان قسمت نهم فصل نهم درباره ی رفتن نگان به آن مکان گفت :

“من فکر میکنم که این حرکت نگان حرف زیادی توش داره. به نظرم اینکارش این معنی رو داشت که احتمالا اون اشتباه کرده و هر کاری که قبلا انجام داده اشتباه بوده. و الان به جای اینکه پادشاه پادشاهان باشه و توی یه مکان لوکس زندگی کنه، فقط یه مرد تنهاست که کسی رو نداره. و همه ی این ماجراها از جایی شروع شد که اون آبراهام و گلن رو کشت. برای همین فکر کردم که اگه رفتن نگان به اون مکان رو توی این سفر کوتاهش جا بدم الهام بخش میشه. نگان به جایی که همه چی شروع شده بود برگشت و الان اون کسیه که زانو زده.”