مورگان جونز یکی از معدود شخصیت هایی است که از فصل اول تا فصل هفتم سریال همچنان زنده مانده است.بازگشت او در آخر فصل پنجم اتفاق افتاد ولی در واقع در ابتدا طور دیگری قرار بود به سریال برگردد.

 

اسکات گیمپل در همین رابطه میگوید :

 

“در واقع وقتی در فینال فصل چهارم ، ریک گفت اونا با بد آدمایی در افتادن بعدش باید مورگان بعد از بیرون اومدن از سایه کنار کانتینر میومد و میگفت :”درسته اونا نمیدونن.” اما ما کارول رو به جای مورگان به عنوان نجات دهنده ی گروه از ترمینوس قرار دادیم چون اون زمان لنی (جیمز) سر یه کار دیگه حضور داشت و ما پیوستن مورگان به گروه رو یک فصل به تاخیر انداختیم.”