twd hospital beth beta 1214086

در قسمت پانزدهم فصل دهم شاهد بودیم که بتا و نجوا کننده ها گروهی از واکرها را به سمت بیمارستانی که شخصیت های ما در آن پنهان شده بودند هدایت کردند و در لحظات آخر به ورودی این بیمارستان رسیدند.

اما جالب است بدانید که ورودی این بیمارستان، همان ورودی بیمارستانی است که دریل جنازه ی بث را بیرون آورد و به لطف طراحان سریال و جادوی فیلم نسبت به ظاهر قبلی خود تغییراتی داشته است.