سلام مجدد خدمت دوستداران سریال The Walking Dead ، خب قسمت اول داستان (اگر دنیا مثل سریال شود چه میکنید؟ ) با استقبال خوبی همراه بود ، پس نتیجه گرفتم که داستان رو ادامه بدم در ادامه همراه باشید با قسمت دوم داستان :
نکته : صدای توی پرانتز () صدای افکارشه :-D

چشمامو باز کردم ، وای خدا چقدر سرم درد میکنه ، یعنی من مردم ، چرا اینقدر داره تکون تکون میخوره اینجا ، من کجام؟ اینا کین؟ به راستی که این ها کیستند؟ ( بیا خل شد رفت) ا آره اینا حتما فرشته نگهبانن ، چقدر اینجا شبیه داخل پراید ، من تو پرایدم :-| من نمردم ، یه دفعه از خوشحالی از جام بلند شدم با کله رفتم تو سقف پراید سقف کروپید ، با تمام وجود داد زدم من زنده امممممممم ، اون دو نفری که جلو نشسته بودن با ترس برگشتن نگاه من کردم منم خندان نگاشون میکردم خوشحال از اینکه زنده ام یهو یه واکر اومد وسط خیابون گفتم واککککررررررررر ( ای درد کرم کردی همش داد میزنه اه ) راننده اومد به واکر نزنه رفت تو درخت :-| منم که وسط نشسته بودم با کله رفتم تو کولر ، یعنیا نذاشتن یکم از اینکه زنده ام خوشحال باشم ( والا ) به سختی خودمو کشیدم عقب اومدم بیام بیرون حالا در باز نمیشد همون واکر هم داشت میومد به زور با پا رفتم تو در تا در باز شد ، اومدم بیرون به سمت چپ نگاه کردم و اومدم طبق معمول با این هیکلم ( یه جوری میگه هیکلم، همش 45 کیلوعه ) جیغ زنان فرار کنم که کمک راننده گفت کمک ، دیدم گیر کرده اینم درش باز نمیشه حس انسان دوستانم گل کرد ( نههه پرچم بالاست بعله آفساید شده ) رفتم درشو به زور و زحمت باز کردم اومد بیرون تشکر کرد گفت: خب تو با این سر و وضعت معلومه که خیلی حرفه ای هستی برو اون واکر رو بکش تا من دوستمو آزاد کنم بریم ، من و میگی قیافم شد سفییددد عین گچ آخه من برم واکر بکشم :-|
فلش بک :«« برم دم ساختمون خون واکر بکشم به خودم خب حالا واکر از کجا گیر بیارم ا یه واکر اونجاست نصف هم هست برم بکشمش رفتم سمتش به دو متریش رسیدم یه خاااااااااا گفت مثل فشنگ در رفتم، آخه من و چه به واکر کشی ، یه فکری به سرم زد 7-8 تا سنگ برداشتم از دور زدم تو کلش ، کلش هم نرم سرش پوکید افتاد مرد رفتم خونشو کشیدم به خودم خب حالا برم سمت مغازه »»
واکر هم خااا خاااا کنان داشت میرسید بهمون رفتم سمتش که بزنمش با چاقوم رسیدم بهش به واکر گفتم اون چیه؟ به پشت سرش اشاره کردم که اونجارو نگاه کنه بعدش من بزنم تو کلش ( تا این حد خل شده یعنی :-| ) پشت سرشو که نگاه نکرد هیچ اومد دستمو گاز بگیره یه جیغ خفیف کشیدم رفتم پیش یارو که داشت دوستشو نجات میداد گفت چرا نکشتیش؟ گفتم امممم اممممم مممم اممم ( ای زهر چقدر امم امم میکنی بگو من اینو میشناختم قبل اینکه واکر بشه نمیتونم بکشمش) گفتم من اینو قبل اینکه انسان بشه وقتی واکر بوده میشناختمش نمیتونم بکشمش تو برو بکشش، یارو یه نگاه عاقل اندرصفیحه ( فکر کنم اشتباه نوشتی ) بهم کرد تازه فهمیدم چی گفتم،گفتم نه یعنی قبلا که واکر بوده میشناختمش ( ایییی خداااااااااا ) دیدم بدفرم داره نگام میکنه گفتم رسید برو بکشش من دوستتو نجات میدم رفت واکر رو کشت منم با هزار بدبختی دوستشو که گیر کرده بود نجات دادم،دوستش بیهوش شده بود ماشین هم که نداشتیم دوستشو کوله کرد ببره منم اومدم راه خودمو برم که یارو گفت میتونی بیای پیش ما اگه جا نداری ما یه کمپ داریم همین نزدیکیا منم از خدا خواسته رفتم باهاشون
5 ساعت بعد : ای خدا وای خدا پام پوکید اون کمپ که میگفتی نزدیکه همین بود؟
-الآن میرسیم صبر کن
شب هم شده دیگه بدتر جلو پامو نمیدیدم
-اون ساختمونه رو میبینی کمپ ماست ( دوغ خیار خخخ )
خوبه پس نزدیک شدیم بالاخره،بند کفشم باز شده وایسادم بند کفشمو ببندم بند کفشمو بستم نگاه کردم دیدم نیستن :-| حالا چیکار کنم؟ آهااااااااایییییییییی ( باز داد زد ) کجاییین؟؟؟؟؟ای خدا حالا چیکار کنم یهو دیدم یه چی داره میگه خااااا خاااا پشت سرمو نگاه کردم رخ تو رخ واکر شدم :-| اومد گازم بگیره گرفتمش افتاد روم حالا میخواد گازم بگیره من گرفتمش نمیزارم، دیگه آخر عمری افکار جون خداحافظ خوبی بدی دیدی حلال کن ( خداحافظ ) افکار جون خداحافظیت از پهنا تو حلق همین واکر ، چه دندونایی هم داره لامصب ، یهو دیدم یه چاقو اومد تو دو سانتیمتری چشمم وایساد ، چی شد؟؟ واکر مرد:-| واکر رو انداختم کنار دیدم سه چهار نفر وایسادن بالا سرم همون یارو اومد دستمو گرفت بلندم کرد ازشون تشکر کردم ( نزدیک بود بمیریما ) گفتم خب بریم کمپتون دیگه :-D گفت کدوم کمپ بابا واکر ها حمله کردن زدن کمپ رو ترکوندن فقط ما زنده موندیم حالا باید بریم دنبال یه کمپ دیگه ( وای باز پیاده ؟ ) گفتم باز پیاده باید بریم گفتن نه بابا ون داریم کوچه بعدی پارکش کردیم با اون میریم رفتیم سوار ون شدیم و برای یافتن کمپ جدید به راه افتادیم ادامه دارد…

آنچه در قسمت بعد میخوانید:
اینجا جای خوبیه ها نزدیک فروشگاه هم هست
-نه پر واکر نمیشه اینجا
ماشین چرا ریپ میزنه
-ای تف به این شانس پنچر کردیم
دو طرف خیابون هم پر واکر چیکار کنیم حالا یکشیون یه کلت بهم داد
حالا چیکار کنیم؟
-از بینشون عبور میکنیم
یا خدا:-| …

نظرات خود را با ما در میان بگذارید