اکشن فیگورهای تازه ای از شخصیت های مردگان متحرک روانه ی بازار می شود و طبق گفته ی شرکت سازنده ، این محصولات در زمستان روانه ی بازار خواهند شد.