ممکن است آخرالزمان زامبی در دنیای واقعی و در شهر یانگزتاون ایالت اوهایو آغاز شده باشد.

 

گزارش هایی نشان می دهد که در طی سه هفته ی گذشته ، بیش از ۱۴ تماس با پلیس درباره ی برخورد مردم با راکون هایی با ویژگی های زامبی برقرار شده است.

 

یکی از ساکنان این شهر در مورد برخورد خود با یکی از این راکون های زامبی گفت :

 

“اون روی پاهای عقبی خودش وایساده بود که قبلا هیچوقت از هیچ راکونی همچین حرکتی ندیده بودم. بعدش دندون های خودش رو نشون داد و به کم به عقب رفت و بی هوش شد. منم فورا سگ هامو به داخل بردم که درگیری بین شون رخ نده.”

 

همچنین ۱۴ مورد دیگر در این مورد به پلیس گزارش هایی داده اند.

 

وزارت منابع طبیعی ایالت متحده در این مورد گزارش داد که این حیوانات احتمالا آشفته شده اند و هیچگونه هاری در کار نیست. ویروسی که این راکون ها به آن مبتلا شده اند موجب این شده که راکون ها ترس خود را از دست بدهند.

 

احتمالا تنها چیزی که از این گزارش جا مانده است این است که راکون ها مرده اند و دوباره به زندگی بازگشته اند. دقیقا شبیه به واکرهای دنیای مردگان متحرک.

 

هنوز مشخص نیست که آخرالزمانی مثل مردگان متحرک آغاز شده است یا نه. اما پلیس این منطقه از مردم محلی خواسته است که فورا راکون های عجیب و غریب را گزارش دهند. این تنها راه جلوگیری از گسترش عفونتی است که ممکن است به سقوط بشریت ختم شود. سناریویی که در آن افرادی مانند فرماندار و نگان به قدرت می رسند.