شبکه ی AMC اولین پوستر رسمی نیم فصل دوم فصل پنجم سریال ترس از مردگان متحرک را منتشر کرد.

FTWDS5 CC 23x8Banner FM1 LR