the walking dead zombies 1176041

شبکه ی AMC اولین خلاصه داستان رسمی از سومین سریال دنیای مردگان متحرک را که احتمالا در سال 2020 پخش می شود منتشر کرد.

این مجموعه درباره ی اولین نسل متولد شده بعد از آخرالزمان است که با دنیای قبل از آخرالزمان آشنایی ندارند.

شبکه ی AMC در اولین خلاصه داستان رسمی این سریال آورده :

“بعضی ها قهرمان خواهند شد، بعضی ها ضد قهرمان. در پایان، همه ی آنها برای همیشه تغییر می کنند. شخصیت و هویت آنها رشد می کند و سخت می شود، چه آدم خوبی باشند، چه آدمی بد.”

یکی از سازندگان سریال به نام مت گیمپل ادعا کرد که این سریال چیزی تازه را ارائه خواهد داد.