اولین تصویر از فصل نهم سریال مردگان متحرک منتشر شد.

 

این تصویر توسط مجله ی اینترتینمنت ویکلی منتشر شده است.

twd michonne s9 1121767

 

تصویر در سایز اصلی