به تازگی Avi Nash به عنوان بازیگر به فصل هشتم سریال پیوسته است اما نقش او نامشخص است.

 

او در حال حاضر تنها بازیگر جدیدی است که تایید کرده در فصل هشتم سریال حضور دارد اما مشخص نیست از چه قسمتی وارد سریال می شود.

 

او خیلی کوتاه در تریلر فصل هشتم هم حضور داشت اما AMC هنوز مشخص نکرده است که او جزو نقش های اصلی خواهد بود یا مهمان.

 

چند ماه پیش از حضور شخصیتی مسلمان به نام عبود در سریال سخن گفته شد و خیلی ها اعتقاد دارند که این بازیگر نقش عبود را بر عهده دارد.