هشت قسمت ابتدایی فصل هفتم با نزول بیننده همراه بود و نارضایتی میتونه دلیل عمده ی این اتفاق باشه.

 

اندرو لینکولن هم از نارضایتی هواداران آگاه است و اون در این مورد گفت :

 

“من شنیدم که مردم از این فصل ناراضی هستن و این موضوع من رو هم ناراحت کرده چون این موضوع به نحوه ی کار همه ی ما (بازیگران و عوامل) هم بر میگرده.حس خوبی درباره ی داستان بزرگی که در پیش روی سریال قرار داره در من وجود داره و من ایمان کاملی به اسکات و تیم نویسنده و تیم تولید دارم.اما من میگم که هشت قسمتی که در پیش رو داریم دقیقا نقطه مقابل هشت قسمت ابتدایی این فصله.شخصیت من توی هشت قسمت ابتدایی زیاد حضور نداشت و الکساندریا هم دیگه جای مناسبی برای بچه ها نبود.ریک در حال رفتن به پس گرفتن خودشه.”