برای اندرو لینکولن (ریک) فصل هفتم شبیه هیچ فصل دیگه ای نبود. استعدادهای او در این فصل به عقب رانده شد.

 

اندرو لینکولن در این رابطه گفت :

 

“چیزی که همیشه من رو برای بازی تو این نقش خیلی هیجان زده می کرد این بود که نویسنده ها و گروه AMC ریک رو بسیار مشتاق به جهات مختلف و کاوش در مناطق هل می دادند اما در فصل هفتم ریک یکی از جنبه های ناخوشایند خودش رو تجربه کرد و اون نسخه ی مطیع ریک بود. ولی در فصل هشتم مطمئنا دیگه این تجربه ی ناخوشایند براش تکرار نمیشه و فصل هفتم یک چالش بزرگ بود. یک چالش خوب. قطعا من از داشتن صحنه های بیشتر با جفری دین مورگان لذت می برم. فکر میکنم که فصل هشتم خیلی بیشتر سرگرم کننده خواهد بود.”