این موضوع که ریک در اواخر فصل ششم مقداری از خود راضی شده بود بر هیچکس پوشیده نیست.او اعتماد به نفس کاذبی داشت همونطور که موقع بردن مگی به هیلتاپ گفت که ما میتونیم هر کاری رو انجام بدیم.در واقع دیدیم که اونطوری که ریک میگفت هم نبود و اونا تسلیم نگان شدند.

 

صحبت های اندرو لینکولن از ریک گرایمز فصل هفتم :

 

“من فکر میکنم که واقعا ریک میتونست هر کاری رو انجام بده ولی غرور بیش از حد پشت اون بود.من معتقدم این اولین باره که ریک رو انقدر ناتوان می بینیم.در شروع فصل هفتم ما یک ریک شکست خورده رو می بینیم.هر چیزی که او براش جنگید و خون داد و اعضای خانواده ش رو به خاطرش از دست داد و هر چیزی که او طی دو سال براش کار کرد و به دست آورد در مدت ۲۴ ساعت از هم پاشیده شد.او در فضای خوبی نیست.او در قسمت اول متفاوت خواهد بود ، یه مرد متفاوت.”