اندرو لینکولن در نهایت به سکانسی در تریلر که در آن ، ریک را مسن نشان می داد واکنش نشان داد.

 

او در این مورد گفت :

 

“اون ریک مسن تر بود. بنابراین اون چیزی که شما دیدین آینده ی داستان بود. بعد از قسمت اول تا حدودی براتون واضح میشه ولی بازم مبهم میمونه. همه ی چیزی که من میتونم بگ همینه.”