وقتی نیم فصل دوم فل هشتم شروع شود تغییراتی در سریال رخ خواهد داد و مهم ترین این تغییرات نبودن کارل است.

 

این قسمت پایان سفر کارل خواهد بود و همچنین سناریوی غیرقابل تصوری برای مردی است که تمام توان خود را در مراقبت از پسرش قرار داده بود.

 

اندرو لینکولن در این مورد به EW گفت :

 

“در نیم فصل دوم ریک تلاش میکنه وسط یک جنگ با این درد باور نکردنی کنار بیاد و زندگی کنه و سعی میکنه این اتفاق رو با چیزی که داره براش میجنگه جبران و سازگار کنه. این بدترین کابوس اونه که تحقق یافته.”