ریک مجبور شد که کل سلاح های خودشون رو به علاوه ی کلی وسیله ی دیگه به نگان تحویل بده.اون در حال حاضر کاملا شکست خورده ست.

 

در حالی که این وضعیت به خودی خود برای ما آزار دهنده بود ، ریک در مورد شین و لوری در این قسمت صحبت کرد و اعتراف کرد که جودیت بچه ی خودش نیست.این اعتراف دلخراش ، دردناک و احساسی به میشون کمک کرد تا ریک رو درک کنه که چرا ریک پذیرفته که به شیوه ی نگان زندگی رو ادامه بده.

 

اندرو لینکولن در مورد صحبت های ریک به میشون گفت :

 

“اون صحنه یکی از نقاط عطف این قسمت بود که اتفاق افتاد و قطعا نشان از اعتماد و عشق ریک به میشون رو داشت که این قضیه رو باهاش در میان گذاشت.ریک برای دو سال از این قضیه خبر داشته و اون رو پذیرفته.میدونید ریک یه پدر خونده س ولی این باعث نشده از عشق ورزیدن به اون بچه پا پس بکشه.خیلی از طرفدارها تو این قضیه دو به شک بودن و ریک با اعترافش شک اونا رو برطرف کرد و یه راز بزرگ رو باهاشون در میان گذاشت.”