برای دانلود ویدیو کلیک کنید

این سکانس حذف شده مربوط به قسمت هشتم فصل پنجم می باشد.