the walking dead norman reedus emily kinney still 1230337

امیلی کینی بازیگر نقش بث اعتراف کرد که از بازی در قسمت دوازدهم فصل چهارم که به دریل و بث پرداخت اضطراب داشته است.

ا در این مورد گفت :

“یه قسمت هست که فقط بث و دریل توش بودن و کل قسمت در ارتباط با سفر کوچیک این دوتا شخصیته. یادمه وقتی اولش فیلمنامه رو گرفتم از اینکه باید کل اون قسمت رو بازی میکردم مضطرب بودم. یادمه وقتی اون قسمت رو تموم کردم احساس غرور داشتم. این فرصت خوبی بود و به طریقی خاص منو تحت فشار قرار داد.”