گروهی از هواداران سریال با هم متحد شده اند که شبکه ی AMC را مجبور کنند که هویت فرد کشته شده توسط نگان را مشخص کند.

 

متن طومار :

 

“ما میخواهیم AMC به ما نشان بده که نگان در آخر فصل ششم سریال مردگان متحرک چه کسی رو کشت.ما درخواست داریم که یک قسمت موقت که حوادث اون بین فصل های ششم و هفتم اتفاق میفته و یا یک وبیزود کوتاه ساخته بشه که به ما نشان بده کدام یکی از شخصیت ها کشته شد.خوبه که هر کدام از این دو مورد رو تا روز ۳۰م ماه May منتشر کنید.”

 

بعیده که شبکه ی AMC این درخواست رو اجابت کنه.این یه واقعیته که اون صحنه ی کشته شدن فرد هیچگاه فیلم برداری نشده.

 

قبلا هم بعد از مرگ بث ، بیش از ۶۵ هزار نفر طوماری رو برای بازگشت او به سریال امضا کردند که مورد قبول واقع نشد.