بله امروز تولد دانشمند دروغگو سریال Josh McDeritt ه.

ایشون وارد سن ۳۷ سالگی خود شدند.

بازیگر نقش یوجین اواسط فصل چهارم به سریال اضافه شد و امیدواری زیادی به بیننده ها داد که دلیل شروع بیماری و هم چنین راه درمان بیماری رو بفهمن ، اما در فصل پنجم مشخص شد که ایشون دروغی بیش نگفته.

اما بازم من میگم که ایشون نقش خیلی موثری در آینده خواهد داشت (این حرف منو فراموش نکنید)

به هر حال بنده از طرف خودم و نویسندگان زحمت کش سایت تولد ایشون رو بهشون تبریک میگم.

امیدوارم ایشون تو سریال کار های مهمی انجام بدن.