نویسنده ی محبوب کمیک و سریال مردگان متحرک امروز وارد سن ۳۷ سالگی خود شد.

 

او متولد ۳۰ نوامبر سال ۱۹۷۸ در شهر ریچموند است.اولین کمیک خود را در سال ۲۰۰۰ نوشت.در سال ۲۰۰۳ شروع به نوشتن کمیک مردگان متحرک کرد و شاید اگر اینکار رو شروع نمیکرد ، امروز شاهد پخش سریال مردگان متحرک نبودیم!!!!

 

کرکمن نویسندگی سریال فیر د واکینگ دد را نیز بر عهده دارد.

 

او و همسرش در حال حاضر در کنتاکی زندگی میکنند.