alexandra_breckenridge

امروز تولد الکساندرا برکنریح یعنی همان مرحوم جسی خودمان است. با کمال احترام زادروز این بانوی هنرمند را به ایشان تبریک می گوییم.