فصل هفتم نه تنها با افت شدید تعداد بیننده همراه بود ، بلکه نمرات قسمت های این فصل در وبسایت IMDB هم با کاهش شدیدی رو به رو شد.

 

قسمت اول : ۹٫۱ از ۱۰

قسمت دوم : ۷٫۳ از ۱۰

قسمت سوم : ۷٫۷ از ۱۰

قسمت چهارم : ۷٫۷ از ۱۰

قسمت پنجم : ۷ از ۱۰

قسمت ششم : ۵٫۷ از ۱۰

قسمت هفتم : ۸٫۱ از ۱۰

قسمت هشتم : ۸٫۸ از ۱۰

قسمت نهم : ۸٫۳ از ۱۰

قسمت دهم : ۷٫۵ از ۱۰

قسمت یازدهم : ۷٫۵ از ۱۰

قسمت دوازدهم : ۷٫۱ از ۱۰

قسمت سیزدهم : ۷٫۸ از ۱۰

قسمت چهاردهم : ۶٫۷ از ۱۰

قسمت پانزدهم : ۷٫۸ از ۱۰

قسمت شانزدهم : ۷٫۷ از ۱۰

 

شاید بشه گفت فصل هفتم ضعیف ترین فصل سریال مردگان متحرک بود ، به طوری که امتیازات پایین این فصل نمره ی کلی سریال رو در وبسایت IMDB از ۸٫۶ به ۸٫۵ تغییر داد.

 

کاهش بیننده ، کاهش نمرات ، نارضایتی هواداران و… شاید باعث بشه تلنگری به سازنده های سریال وارد بشه و فصل هشتم سریال رو بهتر و قوی تر از همیشه بسازن.

 

گفتنی است فیلمبرداری فصل هشتم سریال از امروز آغاز شده است.