آمار ها حاکی از آن است که بینندگان سریال جذاب و پر طرفدار مردگان متحرک در قسمت سوم نسبت به قسمت دوم حدود یک میلیون افزایش و نسبت به قسمت اول حدود یک و نیم میلیون کاهش داشته است در زیر تعداد بینندگان فصل ششم سریال مردگان متحرک را میتوانید مشاهده کنید.

 

قسمت اول                               ۱۴.۶۳ میلیون

 

قسمت دوم                               ۱۲.۱۸ میلیون

 

قسمت سوم                             ۱۳.۱۴ میلیون

 

سریال مردگان متحرک هر بامداد دوشنبه به وقت تهران از شبکه کابلی Amc در آمریکا پخش میشود و بلافاصله در سایت برای عموم در دسترس قرار خواهد گرفت.