طرفداران بازی های مردگان متحرک نمی خواهند که مدت زیادی رو برای قسمت دوم بازی میشون منتظر بمونن.بنابراین خیلی زود تاریخ انتشار قسمت دوم این بازی با عنوان “به کسی پناه نده” اعلام شد که ۲۹ مارس ۲۰۱۶ هست.

 

قسمت دوم این بازی دقیقا ادامه ی قسمت اول آن است که وقایع اتفاق افتاده برای میشون زمانی که مدتی از گروه در کمیک جدا بود را نشان می دهد.

 

داستان فصل دوم بازی :

 

“در دومین قسمت از بازی The Walking Dead : Michonne ، میشون ، پیت و سم از دست گروه ازهم پاشیده ی مونرو فرار میکنند و تمام واقعیت ها مشخص می شود.رهبر گروه مونرو نه فراموش میکند و نه میبخشد و در دنیای تاریک میشون دنبال دختر های کشته شده ی خود میگردد.دنیای او کم کم در حال ریزش است…دقیقا وقتی که میشون باید از مهارت هایش استفاده کند تا زنده بماند.”

 

این سری بازی ها قراره در سه قسمت انتشار پیدا کنه که فعلا برای قسمت سوم آن تاریخ خاصی اعلام نشده است.