جلد شماره ی ۱۴۹ کمیک با عنوان “شیطان بر روی شانه خود” چند روز دیگر منتشر می شود.

 

در چند ماه گذشته کمیک مردگان متحرک بسیار غم انگیز و دیوانه کننده بوده است.قتل عامی که نجوا کنندگان بر سر افراد ریک آوردند و احتمال اتحاد بین دو دشمن قدیمی (ریک و نگان) داستان کمیک را به سمتی نامعلوم کشانده است.

 

در اینجا پیش نمایشی از صفحات این جلد را مشاهده می کنید:

 

the-walking-dead-149-preview-149-s-161802

 

اطلاعات زیر مربوط است به جلد ۱۴۹ (شیطان بر روی شانه خود):

 

  • داستان : Robert Kirkman
  • طراحان : Charlie Adlard ، Stefano Gaudiano and Cliff Rathburn
  • عکس جلد : Charlie Adlard and Dave Stewart
  • تاریخ پخش : December 9, 2015
  • تعداد صفحات : ۳۲ صفحه
  • رنگ صفحات : سیاه و سفید

 

به نظر می رسد این جلد سر آغازی است بر اتفاقاتی دیوانه کننده که احتمالا در جلد ۱۵۰ رخ خواهد داد.