همونطور که قبلا گفتیم ، شخصیتی که در ابتدا در تعقیب ریک و آرون بود و در نهایت پشت دیوارهای الکساندریا دیده شد ، عضو گروه جدیدی است.

 

در واقع اسم این گروه “Garbage Pail Kids” (بچه های سطل آشغال) است.

 

شخصیتی که در تعقیب ریک و آرون بود و در ادامه پدر گابریل رو دید میزد ، زنی است با بازی سابرینا جنارینو.شایعه وجود داره که اسم شخصیت او “تمیل” است و همچنین از نظر مقام نفر دوم گروه بچه های سطل آشغال محسوب می شود.

 

اما رهبر این گروه کوچک زنی است به نام “یادیس” با بازی پولیانا مک اینتاش.همچنین گفته شده که برای جلوگیری از درز کردن اسپویل به بیرون نام او در ابتدا برایون بوده.

 

شایعات میگن که این گروه توی قسمت نهم معرفی خواهند شد و همچنین هیچ اطلاعاتی از دوست یا دشمن بودن اونا در دست نیست.