مرگ جویی تپله را در سریال واکینگ دد بخاطر دارید؟ دریل در حین فرار او را کشت و با موتوری از آنجا فرار کرد.در قسمت یازدهم فصل ۷ جسد جویی توسط افراد نگان پیدا می شود اما نه دقیقا به همان ترتیبی که آخرین بار او را دیدیم. به دو تصویر زیر که از دو قسمت ۸ و یازده این فصل گرفته شده و موقعیت جو تپله را نمایش می دهد نگاه کنید.

 

 

2017 03 03 17 10 46 The Walking Dead S07E08 RMTeam RMZ

2017 03 03 17 15 15 The Walking Dead S07E11 RMTeam RMZ

در تصویر اول موقعیت بدن جویی تپله با تصویر دوم متفاوت است. قاعدتا او بعد از مرگ نمی توانسته بدنش را جا به جا کند. به خوبی می دانیم دریل و عیسی هم بدن او را جا به جا نکرده اند اما سر او از سمت جای پارک موتورها کمی به سمت چپ متمایل شده، چرا موقعیت بدن او تغییر کرده است؟ از طرف دیگر به نظر می رسد جویی تپله بعد از مرگ جویی لاغره شده است اما چطور؟ جواب واضح است از آنجایی که هر قسمت از واکینگ دد به صورت مجزا ساخته می شود و بین قسمت ۸ تا ۱۱ سه قسمت فاصله است،زمانی فیلمبرداری این دو اپیزود یکسان نبوده و قسمت ۱۱ چندین هفته بعد از قسمت ۸ فیلمبرداری شده است به همین خاطر عوامل در بازسازی مو به مو و دقیق موقعیت جسد جویی کمی دچار کم دقتی شده اند. البته چنین مواردی فقط توسط طرفداران آنالیزگر کشف می شود و اکثر مخاطبان هیچ گاه متوجهش نمی شوند. در واقع می توان گفت سریال با باقی گذاشتن بعضی از موارد جالب یا اشتباهات کوچک امکان کشف را برای مخاطبانش به جا گذاشته و لذت تماشای سریال را برای آنها بیشتر می کند.