TWD 915 GP 1025 0416 RT

زمانی که نویسنده های سریال در فصل سوم موافق بودند که کارول مانند کمیک باید کشته شود این اسکات گیمپل بود که در برابر تصمیم آن ها ایستاد و مانع از حذف کارول از سریال شد.

او در این مورد توضیح داد :

“من مقابل این تصمیم وایسادم چون فکر میکردم این یه داستان عالی میشه که یه فردی که ازش سوء استفاده شده در یه مسیر دشوار به یه قهرمان تبدیل بشه. فکر میکنم که داستان بزرگ کارول اینه که اون فهمید که چقدر قدرت داره، ولی حتی بعد از این اتفاق اون خوشحال نبود، چون میدونست که این قدرت براش مسئولیت به همراه داره.”

کارول قرار بود در ابتدای فصل سوم کشته شود اما در نهایت تی داگ جایگزین وی شد.