مهم ترین اتفاقات قسمت پنجم فصل هفتم ورود عیسی و کارل به کامیون ناجی ها بود.

 

اسکات گیمپل در مورد این اتفاق گفت :

 

“ماموریت های مختلفی وجود داره.یکی از اونا یک ماموریت تروره و اون یکی ماموریت بازسازی.اما حالا اونا (عیسی و کارل) با همدیگه به ماموریت های مختلفی رفتند و چطوری قراره با هم این بازی رو انجام بدن رو خواهیم دید.”